Bästa samarbetspartner

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Nya faktureringsadresserna är i bruk från 1.4.2023.

eFaktura

eFakturaadress: 003733332087
Operatör: Maventa (003721291126)
Operatörs ID via banknätverket DABAFIHH

E-postfakturor (pdf)

33332087@scan.netvisor.fi

Pappersfaktura

Stöd Botnia Tuki Ab Oy
33332087
PL 100 80020
KOLLEKTOR SCAN
FINLAND

All övrig post skall skickas till följande adress.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy
Kristinestadsvägen 1
64200 Närpes
FINLAND